شرکت کاغذ سازی بهارنارنج پویا آیش بابل

شرکت کاغذ سازی بهارنارنج پویا آیش بابل  از سال 1399در حال ساخت خط تولید جدیدی با عرض 4.30 با نام تولید کاغذ کرافت است  که 0 تا 100کار ساخت و  نصب و راه اندازی خط تولید آن با گروه فنی و تولید خود مجموعه می باشد .

با توجه به سرعت بالای گروه فنی مجموعه در نصب خط تولید ، اتمام پروژه و راه اندازی و تولید کاغذ کرافت از سال 1401 آغاز می گردد.

هیئت مدیره این مجموعه تشکیل شده از سه اعضا به نام های : جناب آقای مهندس رضا احمدی ، جناب آقای مهندس محمد داداش نیا و جناب آقای مهندس امامقلی احمدی که مدیریت این مجموعه توسط جناب آقای مهندس رضا احمدی می باشد .